Navigera

Om priserna

I flera av priserna nomineras tre stycken potentiella vinnare. Att bli nominerad är en stor ära. Det innebär att bland alla tusentals företag som finns i Halmstads kommun så har just dessa tre blivit utvalda. Det ligger mycket arbete bakom jurygruppernas val.

Bakom Galans prestigefyllda priser står Halmstads kommun, Företagarna Halmstad, Marknadsföreningen i Halland, Halmstads City, Halmstad Handel, Fastighetsägarna, Teknik- och Kompetenscentrum TEK, MEC-gruppen och Halmstads Näringslivs AB, Halmstads Handelsförening, Högskolan i Halmstad, Halmstads Energi och Miljö AB, HEM, och EMC Energi- och Miljöcentrum.

Specialdesignade priser från Kattegattgymnasiet

Priserna på Halmstads näringslivsgala 2018 specialdesignas av elever på Kattegattgymnasiets teknikprogram med inriktning på design och produktutveckling.

Kriterier för att vinna titeln Årets företagare är "En företagare som under året utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt fungerar som en förebild för andra företagare".

Följande kriterier gäller:

 • Äga och driva eget företag
 • Uppvisa god lönsamhet
 • Vara en god förebild
 • Sakna betalningsanmärkningar 

Priset delas ut av

Företagarna i Halmstad

Halmstads Handelsförening vill uppmuntra, uppmärksamma och inspirera goda exempel inom den ekonomiska världen, företag med en positiv ekonomisk utveckling.

Företag med minst fem anställda och en omsättning på minst fem Mkr. Aktiebolag och Handelsbolag, verksamma inom Halmstads kommun.

Följande kriterier gäller:

 • Positiva resultat under de senaste tre (3) åren och ha framtidspotential
 • Omsättnings- och resultattillväxt, med hänsyn tagen till konjunkturella svängningar
 • God soliditet, god sysselsättningstillväxt och vara ett föredöme 

Priset delas ut av

Halmstads Handelsförening

Priset ska i första hand delas ut till en eller flera personer som betytt mycket för företagets tillväxt och utveckling. Personen/personerna är entreprenöriell/-a, nyskapande, visionära och har förmågan att ständigt se affärsmöjligheter.

Följande kriterier gäller:

 • Personen är en eldsjäl med stor uthållighet och
  handlingskraft.
 • Personen ska vara en bra och stimulerande förebild
  för andra entreprenörer och blivande entreprenörer.
 • Personen ska vara en god ambassadör för Halmstads
  kommun.
 • Företaget bedöms ha ekonomisk uthållighet och har varit verksamt i minst tre år.
 • Företaget har en jämställd och sund personalpolitik
  och arbetar aktivt med miljöfrågor inom företaget.

Priset delas ut av

Halmstads kommun

Med detta pris vill vi uppmärksamma företagare som, i Halmstads Kommun, driver handel (varor eller tjänster) med drivkraft, nytänkande och glädje.

Följande kriterier gäller:

 • Nytänkande/Innovation
 • Marknadsföring
 • Tillväxtpotential
 • Stabilitet
 • Entréskyltning
 • Exponering
 • Tillgänglighet
 • Bemötande/service
 • Inredning/miljö
 • Utbud/sortiment 

Priset delas ut av

Halmstads City & Halmstad Handel

Till Årets Marknadsförare kan företag eller organisationer som gjort ett framstående arbete inom marknadsföring väljas. De föreslagna ska bedriva egen verksamhet i Halland, det vill säga  man kan inte bli nominerad om marknadsföringen leds från huvudkontor utanför länet.

Årets marknadsförare ska vara en förebild och präglas av nytänkande i sitt marknadsföringsarbete som andra kan bli inspirerade av. Marknadsföringsinsatsen ska vara en del i en långsiktig uttalad strategi som skall ge  ett bestående positivt resultat. Vi utser årets Marknadsförare 2018 baserat på tidsperioden sept 2017 - aug 2018.

Priset delas ut av

Marknadsföreningen i Halland

 

 

Företag som kan bli aktuella för miljöpriset kan till exempel ha arbetat med kemikaliehantering, minskade koldioxidutsläpp, hållbarhetsomställning, effektivare transporter, fossilfria material eller nya cirkulära affärsmodeller bland mycket annat.

Juryn tittar främst på företag som har utvecklat hållbara produkter eller tjänster genom en hållbar process.

Resurseffektivitet och helhetstänkande företag premieras. Nominerat företag ska ha genomfört och dokumenterat effekter före 15 augusti 2018.

Juryn premierar genomförda insatser i Halmstads kommun som:

 • Präglas av engagemang och handlingskraft.
 • Kan tjäna som goda exempel på minskad negativ miljöpåverkan, nu och i framtiden.
 • Gärna kännetecknas av originalitet, mätbarhet och nytänkande.

Priset delas ut av

Halmstad Energi och Miljö AB, HEM, & Energi- och MiljöCentrum, EMC

 

Priset instiftades 2008 på initiativ av Evert Grahn. Syftet är att uppmärksamma de företag som expanderar genom att söka sig ut på den globala marknaden.

Följande kriterier gäller:

 • Ett litet/medelstort företag som visar vilja att expandera genom export/import av varor eller tjänster.
 • Ett företag där en stor del av verksamheten bygger på internationella affärer.
 • Ett företag som genererar sysselsättning i Halmstad genom sina internationella affärer.
 • Ett företag som visar en positiv utveckling och lönsamhet

Priset delas ut av

MEC Gruppen & Halmstads Näringslivs AB

 

Kriterier för att nomineras (uppnå eller sträva mot flera av kriterierna)

 • Genomför långsiktig medveten satsning på personalens kompetensutveckling och anställningsbarhet
 • Tar fram kompetensutvecklingsplaner på företags och individuell nivå
 • Tillvaratar systematiskt den genomförda kompetensutvecklingen i sin verksamhet
 • Är aktivt externt inom kompetensområdet såsom t.ex. har regelbundna kontakter med skolor, tar emot praktikanter och exjobbare.

Insatserna har på ett mätbart sätt lett till att företaget utvecklats framåt (t.ex. marknadsposition, lönsamhet, effektivitet)

Priset delas ut av

TEK Kompetens

 


Halmstad ska ju vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram - på gator och torg, i butiker och på restauranger. Halmstads kommun vill uppmuntra till insatser och lyfta fram goda exempel och delar därför ut Tillgänglighets- och bemötandepriset.

Följande kriterier gäller:

 • God framkomlighet och orienterbarhet
 • Tydlig produkt- och serviceinformation
 • Rimliga bullernivåer
 • Hänsyn till allergiker
 • Kunnig personal
 • Gott bemötande
 • Respekt för olika etniska grupper
 • Förekomsten av intelligenta och fantasifulla lösningar på tillgänglighet

Priset delas ut av

Halmstads Kommun

 

Syftet med priset är att stödja och uppmuntra innovationsbaserade företag att växa och bli konkurrenskraftiga på en nationell eller till och med global marknad.

Följande kriterier gäller vid nominering:

 • Företaget ska kännetecknas av en tydlig innovativ verksamhet.
 • Företaget är lokaliserat med sin huvudsakliga verksamhet i Halmstad med närliggande region.
 • Företaget har en innovativ lösning på ett stort behov, och därigenom stor marknadspotential.
 • Innovationen ska vara en tjänst eller en vara i någon form.
 • Företaget ska ha en vilja och ambition att växa.
 • Företagsidén och dess utveckling till tjänst eller produkt ska ha en tydlig koppling till utbildning och/eller forskning, företrädesvis vid Högskolan i Halmstad.

Priset delas ut av

Högskolan i Halmstad

 

Utmärkelsen Årets Unga Företagare i Sverige delas ut till en företagare under 30 år som är en förebild för andra, driver ett framgångsrikt företag och som under året utfört en prestation utöver det vanliga.

Följande kriterier gäller:

 • Inneha ett betydande ägande av företaget
 • Aktivt driva företaget
 • Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för andra unga företagare
 • Ha lönsamhet
 • Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
 • Fylla högst 30 år det år man nomineras
 • Presenterat ett minst årsbokslut
 • Inte nyligen vara dömd i domstol

Priset delas ut av

Företagarna i Halmstad